Per a enviar els rebuts al banc i cobrar-vos les cuotes corresponents, necessite tindre tots els

nº de cónters. Ací està la llista dels que falten:

 

- Vicente Arribas............nº de cónter i direcció completa.

- Vicent Pobla................nº de cónter.

- David Pobla................nº de cónter.

- Salva Guillém.............nº de cónter.

- Claudia .....................nº de cónter.

- Julián ........................nº de cónter.

- Rodrigo......................nº de cónter i direcció completa.

- Juan Carlos................nº de cónter.

- Mar............................nº de cónter.

Per favor, no es demoreu més, per respete a tots/totes.