Conegueu la holofonia?

Es tracta de una técnica de so que a partir de dos auriculars, fa que el so siga 3D.

Es espectacular!

Vos deixe uns exemples per a que opineu:

caixeta de mistos

tall de monyo

campaneta

maquineta

i las mes espectacular: veu sensual